ไขคำตอบ เปิดมาตรา 158 รัฐธรรมนูญปี 60 “นายกอยู่ได้กี่ปี”

ไขคำตอบ เปิดมาตรา 158 รัฐธรรมนูญปี 60 “นายกอยู่ได้กี่ปี”

ไขคำตอบจากมาตรา 158 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2560 จริง ๆ แล้ว นายกอยู่ได้กี่ปี พลเอกประยุทธ์ จัทร์โอชา จะดำรงตำแหน่งครบ 8 ปี แล้วอยู่ต่อได้หรือไม่ สื่อและประชาชนตั้งคำถาม นายกอยู่ได้กี่ปี หลังนายกประยุทธ์อยู่เกินวาระ 8 ปี ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันเป็นกฎหมายสูงสุดระบุไว้ว่า นายกรัฐมนตรีจะอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 8 ปี ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ ล่าสุดนายกตู่อยู่ครบวาระไปเมื่อ 23 ส.ค. 65 ทว่ายังไม่มีคำแถลงการลงจากตำแหน่งออกมาจากรัฐบาลแต่อย่างใด

ทีมงานเดอะไทยเกอร์สรุปมาให้แล้วสำหรับกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 158 วรรคสี่ระบุว่านายกสามารถอยู่ในตำแหน่งได้สูงสุด 8 ปีเท่านั้น โดยมีข้อกำหนดเงื่อนไขและคำอธิบายอย่างไรบ้างเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

นายกประยุทธ์อยู่ได้กี่ปี นั่งแท่นเกิน 8 ปีได้หรือไม่ หลังครบวาระ แต่ยังไม่ลาออก ล่าสุดวันนี้ 24 ส.ค. 65 ประชาชนและสื่อกำลังจับตาท่าทีของศาลรัฐธรรมนูญ ท่ามกลางแรงกดดันจากฝ่ายค้านและกลุ่มผู้ชุมนุม หลังประยุทธ์อยู่ครบวาระ 8 ปี ยังไม่ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลายคนสงสัยว่าแท้จริงแล้วนายกฯอยู่ได้กี่ปีกันแน่?

หลังจากที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ ยึดอำนาจการบริหารประเทศในปี 2557 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557 ได้มีการแต่งตั้ง มีชัย ฤชุพันธุ์ ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการร่าง รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ขึ้น

อ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ นายกตู่อยู่ได้กี่ปี

โดยรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาตรา 170 วรรคสอง ระบุลักษณะต้องห้ามของนายกฯ ให้เป็นไปตาม มาตรา 158 วรรคสี่ ไว้ว่า

“นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลา ในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่ง”

เพื่อป้องกันการผูกขาด ไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งถืออำนาจนานเกินควร ตามหลักคิดที่ว่า ประเทศต้องเปลี่ยนแปลงหาผู้นำคนใหม่อยู่เสมอ สำหรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถูกแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของไทย 2 วาระ ดังนี้

1. วาระแรกของนายก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านสภาพสนช. จากการทำรัฐประหารในวันที่ 22 พ.ค. 57 ก่อนผลักดันตัวเองผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กระทั่งได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 24 สิงหาคม 2557

2. วาระที่สองของนายกฯประยุทธ์จากพรรคพลังประชารัฐ จากการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2562 โดยพรรคพลังประชารัฐ ได้เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ได้คะแนนสนับสนุนมหาศาลโดยเฉพาะจากสมาชิกวุฒิสภา ที่มาจากการแต่งตั้งโดยคสช. จากคะแนนโหวตของส.ว. 250 คน มีผู้เลือกประยุทธ์เป็นนายกฯ 249 คน  พล.อ.ประยุทธ์ จึงขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี สมัยที่สอง ตามประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ 9 มิถุนายน 2562

พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 จะอยู่ครบ 8 ปี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ซึ่งจากเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 หากยังอยู่ในตำแหน่งเกินวันที่ 23 ส.ค. 65 จะถือว่าผิดเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญที่ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมแถลง ผลวินิจฉัยนายก 8 ปี หลังประชุม

ศาลรัฐธรรมนูญ เผยพร้อม ผลวินิจฉัยนายก 8 ปี หลังประชุมเสร็จ ชี้ออกได้สามทาง ลุ้น ประยุทธ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้แจงกับสื่อมวลชนท่ามกลางกระแสนายก 8 ปี หลังจากที่ฝ่ายค้านได้ยื่นคำร้องวินิจฉัยการดำรงตำแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าครบวาระ 8 ปีแล้วหรือไม่ และขอให้หยุดปฏิบัติในระหว่างวินิจฉัย

ทางศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่าจะชี้แจงผลการวินิจฉัยนายก 8 ปี หลังจากการประชุม โดยมีโอกาสออกมาได้ 3 แนวทางคือ รับคำร้อง-สั่งยุติการปฎิบัติหน้าที่ระหว่างขอพิจารณา, รับคำร้อง-ปฎิบัติหน้าที่ต่อได้ และ ไม่รับคำร้อง

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ทำให้มีความเป็นไปได้หลายทางว่าทางศาลจะตัดสินเช่นใด

ความคิดแรกคือ การเป็นนายก 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จะสิ้นสุดในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นี้ หรือความคิดสองอยู่ได้ถึง 2568 และความคิดสามคืออยู่ได้ถึงปี 2570 หรือคือเริ่มนับตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชนะเลือกตั้งเมื่อปี 2562

เข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆ ในรอบ 18 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดคาดคะเนว่ามีโอกาสที่ดาวโฟบอสจะชนดาวอังคาร และส่งผลกระทบต่อดาวเคราะห์ดวงนี้ แต่ยังไม่ได้จะเกิดขึ้นในอีกหลายสิบล้านปีจากนี้

ก่อนหน้านี้ เพอรเซเวอแรนส์เพ รถสำรวจจากองค์การนาซา ได้ลงจอดบริเวณแอ่งหลุมอุกกาบาตเยเซโร บนดาวอังคารได้สำเร็จ เมื่อช่วงเวลาประมาณเกือบตี 4 ตามเวลาประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ปี 2564 ท่ามกลางเสียงยินดีของวิศวกรในห้องควบคุม

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป